De kwaliteitslabels van Javaro

Wij hebben het geluk dat we aan deze twee projecten kunnen deelnemen. We doen er dan ook alles aan om te blijven werken aan onze club op een onderbouwde en duurzame manier. Het verdienen van labels is een beloning voor ons werk dat we steken in de werking en beleid van onze club.

VLP-jeugdsportclub 2019

Het jeugdsportproject van de Vlaamse Liga Paardensport is een project in samenwerking met de Vlaamse overheid en wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen haar clubs verhogen en blijvend verbeteren. VLP wil door middel van dit project de clubs met een goede jeugdwerking belonen en hen stimuleren zodat zij nog meer gaan inzetten op jeugdwerking. Hiermee willen ze de paardensport nog toegankelijker maken voor kinderen en jongeren.

Clubgrade

Clubgrade is een project van de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met Koen Vermeulen, Levuur en Universiteit Gent. Het project wordt gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Clubgrade wil clubs helpen bereiken wat ze willen bereiken. Dit doet Clubgrade door een sportclub de upgrade te geven waar een sportclub aangeeft die nodig te hebben. Tijdens een proces dat samen met de club aangegaan wordt en waarin zowel sportdienst als sportfederatie betrokken worden, wil Clubgrade complementair met reeds bestaande dienstverlening voor iedere club een uniek traject uitstippelen.